Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine   Official publication of Indian Association of  0ccupational  Health  
 Print this page Email this page   Small font sizeDefault font sizeIncrease font size
 Users Online:563

  IAOH | Subscription | e-Alerts | Feedback | Login 

Home About us Current Issue Archives Search Instructions
    Site Statistics 
    Addresses 
    Search 
    My Preferences 
    Online Submission 

 


This article has been cited by
1Renal Microvascular Injury in Chronic Aristolochic Acid Nephropathy and Protective Effects of Cozaar
Yunman Wang,Wencheng Fu,Hao Wang,Yongping Liang,Yanan Wang,Weiguo Yao,Weiwei Chen,Qi Li,Pei Hao Ying,Xiaolan Shi,Wen Peng
Renal Failure.2012;34(1)60
[DOI]
2Fas/FasL pathway-mediated alveolar macrophage apoptosis involved in human silicosis
San-qiao Yao,Liying Wang Rojanasakul,Zhi-yuan Chen,Ying-jun Xu,Yu-ping Bai,Gang Chen,Xi-ying Zhang,Chun-min Zhang,Yan-qin Yu,Fu-hai Shen,Ju-xiang Yuan,Jie Chen,Qin-cheng He
Apoptosis.2011;16(12)1195
[DOI]
3Activation of Egr-1 in Human Lung Epithelial Cells Exposed to Silica through MAPKs Signaling Pathways
Ling Chu,Tiansheng Wang,Yongbin Hu,Yonghong Gu,Zanshan Su,Haiying Jiang,Rajesh Mohanraj
PLoS ONE.2013;8(7)e68943
[DOI]